За нас

Писане на курсови работи, дипломни работи, есета , реферати и статии.

Ние сме професионалисти с голям опит в писането на курсови работи, реферати, есета и  дипломни работи. Нашето мото е „ Винаги успяваме, защото искаме най-доброто за клиента“.
Нашите разработки винаги са авторски и са в срок. Спазваме напълно конфиденциалността , защото знаем ,че тя е важна за вас. Екипът ни е от професионалисти в областта на правото, икономиката, журналистиката, PR,  политологията, литературата. Пишем както бакалавърски, така и магистърски дипломни работи за почти всички университети СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, НБУ, УНИБИТ.Извършваме всякакви корекции на вече написани дипломни работи, както и дописваме вашата дипломна ако не Ви остава време за това.
Нашите разработки са  на най- добри цени, ние работим с утвърден екип от професионалисти.Правиме отстъпка при поръчка на две или повече теми, разработим за университети за цялата страна!Как да напишем есе или курсова работа?
Много е важно, когато пишем есе по дадена тема е да подчераем ключовите думи в заглаваието. Всяко есе, или курсова работа  което пишем се свързва с определен отговор на даден въпрос. Трябва да се замислим, по какъв начин ще дадем отговор на въпроса, да проверим за ключови думи, които бихме могли да използваме. Много студенти започват да си пишат есета без да имат достатъчно информация по темата, с която трябва да се справят и набират ненужна информация в  интернет, която сглобяват.  Затова ние можем да ви помогне, защото знаем какво следят преподавателите, и най- важното от тях е да се свъсредоточите върху определените от тях за есето/курсовата работа, глава от книга, период от историята, историческа личност. Много е важно в курсовата/есето да включите само най- важните неша, и да не изпадате в прекалено големи подробности.Ако вкарате много ненужда инфорамция, извън рамките на темата, има опастност, преподавателите да оценят писмената ви работа не много добре.Доверете се на напия дългогодишен опит и ние ще ви помогнем в написването както на вашето есе, така и на вашата курсова работа.
Как да изберем тема за дипломна работа?
Когато избираме например тема за дипломна работа, трябва да бъде в сферата на интересите  на дипломанта. За да бъде добре написана дипломната работа темата трябва да бъде добре структурирана. Най-важното нещо, за написването на стойностен научен труд е да се уточни как ще протече теоретичната обосновка и доказателствената част на изследването. Подбора на научната литература по темата е ключов фактор, който ще гарантира качествено написване на дипломната работа.