За нас

Писане на курсови работи, дипломни работи, есета , реферати и статии.

Ние сме професионалисти с голям опит в писането на курсови работи, реферати, есета и  дипломни работи. Нашето мото е „ Винаги успяваме, защото искаме най-доброто за клиента“.
Нашите разработки винаги са авторски и са в срок. Спазваме напълно конфиденциалността , защото знаем ,че тя е важна за вас. Екипът ни е от професионалисти в областта на правото, икономиката, журналистиката, PR,  политологията, литературата. Пишем както бакалавърски, така и магистърски дипломни работи за почти всички университети СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, НБУ, УНИБИТ.Извършваме всякакви корекции на вече написани дипломни работи, както и дописваме вашата дипломна ако не Ви остава време за това.
Нашите разработки са  на най- добри цени, ние работим с утвърден екип от професионалисти.Правиме отстъпка при поръчка на две или повече теми, разработим за университети за цялата страна!Как да напишем есе или курсова работа?
Много е важно, когато пишем есе по дадена тема е да подчераем ключовите думи в заглаваието. Всяко есе, или курсова работа  което пишем се свързва с определен отговор на даден въпрос. Трябва да се замислим, по какъв начин ще дадем отговор на въпроса, да проверим за ключови думи, които бихме могли да използваме. Много студенти започват да си пишат есета без да имат достатъчно информация по темата, с която трябва да се справят и набират ненужна информация в  интернет, която сглобяват.  Затова ние можем да ви помогне, защото знаем какво следят преподавателите, и най- важното от тях е да се свъсредоточите върху определените от тях за есето/курсовата работа, глава от книга, период от историята, историческа личност. Много е важно в курсовата/есето да включите само най- важните неша, и да не изпадате в прекалено големи подробности.Ако вкарате много ненужда инфорамция, извън рамките на темата, има опастност, преподавателите да оценят писмената ви работа не много добре.Доверете се на напия дългогодишен опит и ние ще ви помогнем в написването както на вашето есе, така и на вашата курсова работа.

Как се пише дипломна работа, курсова работа или есе?

Писането на дипломна работа, курсова работа или есе може да бъде трудна задача за много хора. Въпреки това, със структуриран подход и внимателно планиране, процесът може да стане значително по-управляем. Тази статия има за цел да предостави изчерпателно ръководство за това как ефективно да напишете дипломна работа, курсова работа или есе, като гарантирате, че работата ви ще бъде добре приета от глобалната аудитория.

Стъпка 1: Разбиране на задачата

Първата стъпка в писането на всяка академична работа е да разберете напълно заданието. Това включва внимателно четене на инструкциите, идентифициране на основните изисквания и изясняване на всякакви съмнения с Вашия ръководител. От решаващо значение е да разберете вида на разработката, който се очаква да напишете (аналитичен, аргументативен, разяснителен и т.н.), обхвата на темата и всякакви насоки за форматиране или цитиране.

Стъпка 2: Избор на тема

След като разберете задачата, следващата стъпка е да изберете тема. Темата трябва да е интересна за вас и подходяща за курса или изследователската област. Той също така трябва да бъде достатъчно специфичен, за да може да се управлява в рамките на ограниченията на Вашия документ, но достатъчно широк, за да позволи цялостно изследване и анализ. Предварително проучване и дискусии с ментори могат да помогнат при прецизиране на вашата тема.

Стъпка 3: Провеждане на изследвания

След като изберете тема, следващата фаза е провеждането на задълбочено проучване. Това включва събиране на информация от надеждни източници като академични списания, книги и научни уебсайтове. Организирайте вашето проучване, като си водите подробни бележки и следите източниците. Това ще бъде безценно, когато трябва да цитирате тези източници във вашата статия.

Стъпка 4: Създаване на контур

Преди да започнете да пишете, важно е да създадете контур. Схемата служи като пътна карта за Вашия документ, като ви помага да организирате мислите си и да структурирате последователно аргументите си. Типичният план включва въведение, основни параграфи (всеки с основна идея, подкрепящи доказателства и анализ) и заключение.

Стъпка 5: Писане на чернова

С Вашия план като ръководство можете да започнете да пишете първата чернова на Вашия документ. Започнете с въведението, което трябва да предостави основна информация по вашата тема и да представи вашата теза. Основната част на Вашия документ трябва да развие вашата теза чрез поредица от логически свързани параграфи, всеки от които подкрепя цялостния ви аргумент. И накрая, заключението трябва да обобщи Вашите констатации и да подчертае отново значението на вашето изследване.

Стъпка 6: Ревизиране и редактиране

След като завършите първата чернова, прочетете изцяло работата си. Преразглеждането включва преосмисляне на Вашите аргументи, реорганизиране на съдържанието за яснота и съгласуваност и гарантиране, че Вашето изследване е точно представено. Редактирането се фокусира върху коригиране на граматически, пунктуационни и правописни грешки. Също така е важно да се уверите, че Вашият документ се придържа към необходимото форматиране и стилове на цитиране.

Стъпка 7: Окончателен преглед

Преди да изпратите своя документ, направете окончателен преглед. Това включва проверка за всякакви пренебрегнати грешки, гарантиране, че всички източници са правилно цитирани и проверка, че Вашият документ отговаря на всички изисквания за конкретното задание.

Писането на дипломна работа, курсова работа или есе е сложен процес, който изисква внимателно планиране, задълбочено проучване и щателен преглед. Като следвате стъпките, посочени в това ръководство, можете да се справите с предизвикателствата на академичното писане и да изготвите документ, който е ангажиращ, информативен и въздействащ. Не забравяйте, че ключът към успешното писане е не само в спазването на насоките, но и в изразяването на Вашите идеи ясно и убедително.